keskiviikko 18. toukokuuta 2016

Papercraft Del Animal Crossing: City Folk Wii

Paperimalli Del.
Papercraft Del.

Paperimalli Del Animal Crossing: City Folk Wii

"Sankari on rohkea myös teossa kuin sanoissa."

Nookipediasta lainattua:

"Del on äreä kyläläinen Animal Crossing-pelisarjasta. Del esiintyi ensimmäistä kertaa 'Doubutsu no Mori e+'-pelissä ja uudestaan sitten Animal Crossing:City Folk-pelissä ja Animal Crossing: New Leaf-pelissä. Hänen nimensä voi viitata krokotiileihin. Hän japanilainen nimensä viittaa Yamato-kansaan, tai todennäköisemmin taistelulaiva Yamatoon.

Hän on tummansininen alligaattori, leuan alaosan ja mahan ollessa syvänpunainen. Hänellä on myös mustia laikkuja punaisen alaleuan myötäisesti (nenään), ja hänellä on puoliksi avoimet silmät antaen hänelle väsyneen tai vihaisen ilmeen. Hänellä on myös muutamia neliönmuotoisia mustia aukkoja pään sivuissa.

Äreänä kyläläisenä, Del vaikuttaa kypsemmältä verrattuna muihin miehisiin persoonallisustyyppeihin. Tämän takia hän vaikuttaa tylyltä ja vähättelevältä puhuessaan muiden kyläläisten kanssa, mukaan lukien pelaajan. Tästä huolimatta, hän oppii luottamaan pelaajaan, näkien heidät hänen ainoana ystävänään. Hän nauttii tavallisista harrastuksista, ei kilpailun vuoksi, vaan rentoutumisen ja rauhoittumisen syistä, rauhan ja tyyneyden muista kyläläisistä. Hänestä on vaikea seurustella pirtsakoiden kyläläisten kanssa, joille hän vaikuttaa takana päin tylyltä. Hän tulee toimeen normaalien ja turhantärkeiden kyläläisten kanssa, kuten myös muiden äreiden kyläläisten kanssa, joiden kanssa hän syvempiä keskusteluja. Hän aina aika ajoin ärsyttää normaaleja kyläläisiä, usein ollessaan ilkeä jostakin tai jostakuusta. Kun hän on sairas, hän pilkkaa sairautta."

Tein aiemmin Alfonso paperimallin ja kun minulla oli myös muiden alligaattori-kyläläisten tekstuurit, niin halusin laittaa myös nämä kaksi muutakin kyläläistä tänne jakoon, jos joku haluaa heidät tehdä (vaikkakin Alfonso on se ehdottomasti se paras alligaattori Animal Crossing-peleissä). Del on alligaattoreista se, jonka olen olen omaan kaupunkiini saanut useimmin. Usein olen antanut Delin olla omissa oloissaan. En ole tehnyt itse Del-mallia, siitä laiskuudesta johtuen vain tuo kuvakaappaus pepakurasta yllä. Alhaalta löytyy linkit malliin, toinen apuviivoilla ja toinen ilman, ja myös pdf. Tältä sivustolta löytyy myös kolmas alligaattori, Alli. Hauskaa rakentamista!

Animal Crossing on Nintendon omaisuutta, joten tukekaa ja ostakaa kaikkea Nintendoa - paitsi niitä amiiboja.

Mallit:
Animal Crossing Del PDO (ilman apuviivoja)
Animal Crossing Del PDF

------

Papercraft Del Animal Crossing: City Folk Wii

"The hero is brave in deeds as well as words."

From Nookipedia:
"Del (ヤマト, Yamato) is a cranky alligator villager in the Animal Crossing series. Del first appeared in Doubutsu no Mori e+, and again in Animal Crossing: City Folk and Animal Crossing: New Leaf. His name could possibly be a reference to crocodiles. His Japanese name refers to the Yamato people, or more likely the battleship Yamato.

He is a dark blue alligator with the bottom portion of his jaws and abdomen a rich red. He also has black spots surrounding his red jawline (his nostrils), and half open eyes, given him a tired or angry look. He also has some rectangular black holes on the side of his head.

As a cranky villager, Del will appear mature compared to other male personality types. This will make him come off as rude and belittling when talking to other villagers, including the player. Despite this, he will learn to confide in the player, considering them his only friend. He will enjoy the usual hobbies; not for competition, but for relaxing and peaceful reasons of calm and tranquility away from other villagers. He will find it difficult to socialize with peppy villagers, who he will appear rude behind their backs about. He will get along with normal and snooty villagers, as well as other cranky villagers, who he will share deeper conversations with. He will, on occasion, annoy a normal villager, usually when being mean about something or someone. When he is sick, he insults the illness."

I recently made Alfonso papercraft model and while I had the textures for other alligator villagers, I wanted to put out there those as well if somebody wishes to make them (although Alfonso is definitely the best alligator in Animal Crossing).  Del is one of the alligator villagers which I've had in my town the most often. Usually I've left him alone. I haven't made Del papercraft so because of that laziness only the screenshot of pepakura above. Below are the links for the model, one with lines and one without and .pdf version as well. On this site you can find the third alligator as well, Alli. Fun built!

Animal Crossing is property of Nintendo so go ahead and support and buy all that it is Nintendo - except those amiibos.

Models:
Animal Crossing Del PDO (lined)
Animal Crossing Del PDO (no lines)
Animal Crossing Del PDF

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti